Gələcəkdə pis niyyətli istifadə edə biləcəyi zəif yerləri aşkarlamaq məqsədilə şirkət sahibinin öz razılığı ilə ona məxsus sisitemin təhlükəsizliyinə hücum edən kopüter və şəbəkə eksperti. Sistemin təhlükəsizliyini yoxlamaq üçün əxlaqi hakerlər (ETHİCAL HACKER) öz “məsləkdaşlarının” metodlarindan istifadə edirlər,ancaq aşkarladıkları boşluqlardan istifadə etmək əvəzinə bu haqda rəhbərliyi məlumatlandırılar. Əxlaqı hakerlik “soxulma sınağı” (PENETRATİON TESTİNG) “müdaxilə sınağı” (RED TEAMING) kimi də tanınır. Əxlaqlı kakerləri bəzən ağ papaqlı (WHITE HAT) adlandirirlar; terminin əksi  Qərb filimindən qaynaqlanır,belə ki,həmin filimdən  “yaxşı oğlanlar” başlarına ağ papaq “pis oğlanlar” isə qara  papaq qoyurdular

Bu yazını sosial şəbəkəniz də dostlarınızla paylaşa bilərsiniz!

Oxşar Texniki Terminlər