Kompüter elmləri nədir?

Kompüter Elmləri nə deməkdir?

Kompüter elmləri həm kompüter qurğularının, həm də proqram dizaynının öyrənilməsidir. O, həm nəzəri alqoritmlərin öyrənilməsini, həm də onların kompüter avadanlıqları və proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilməsi ilə bağlı praktiki problemləri əhatə edir. Kompüter elmlərinin öyrənilməsi süni intellekt, proqram təminatı mühəndisliyi(software engineering), proqramlaşdırmakompüter qrafikası da daxil olmaqla bir çox sahəsi vardır. Kompüterlər gündəlik həyatımıza daha çox inteqrasiya olunduqca və texnologiya inkişaf etməyə davam etdikcə bir elm olaraq kompüter elminə olan ehtiyac artdı.

Əlaqəli: Kompüter Mühəndisliyi nədir?

Bir araşdırma olaraq kompüter elminin başlanğıcı, 1940 -cı illərə təsadüf edir, ilk rəqəmsal elektron kompüterlər İkinci Dünya Müharibəsində istifadə üçün hazırlanmışdır. Bu sahə o vaxtdan bəri rəqəmsal inqilabİnternetin qurulması, eləcə də elm və riyaziyyatda kompüterlərin istifadəsi daxil olmaqla bir çox böyük nailiyyətlər gördü.

Kompüter elmləri termini tez -tez informasiya texnologiyaları (İT) ilə qarışdırılır, lakin bunlar çox fərqli sahələrdir. İT məlumatlarməlumatların emalının öyrənilməsi ilə məşğul olur və xüsusən də bir iş şəraitində kompüter sistemlərinin idarə edilməsinə tətbiq oluna bilər. Digər tərəfdən, kompüter elmləri hesablamanın(computing) daha nəzəri və ya akademik tərəfi ilə məşğul olur.

Əlaqəli: Kompüter Elmləri ilə İnformasiya Texnologiyaları arasındakı fərq nədir?