Scratch nədir?

Kiçik və orta sinif şagirdlərinin öyrənməsi üçün nəzərdə tutulmuş obyekt yönlü vizual proqramlaşdırma mühitidir. İlk kodları Squeak dilində yazılıb.İlk versiyası 2003-cü ildə Massaçusest Texnalogiya İnstitutunda “ Lifelong Kindergarten Group” tərəfindən işlənib hazırlanıb, ümumi istifadəyə isə 2007-ci ildə təqdim edili. Scratch dilinin əsasında Logo dilinin və Lego konstruktorunun ideyalarının inkişaf etdirilməsi dayanır.