Runtime environment(İş vaxtı mühiti) nədir?

Java Haqqında.

Java populyar və platformadan müstəqil proqramlaşdırma dilidir. Bu o deməkdir ki, eyni Java kodu mənbəyə heç bir dəyişiklik edilmədən tərtib oluna və istənilən sistemdə işlədilə bilər. Bununla belə, Java kodunu işə salmaq və icra etmək üçün sizə Java Virtual Machine (JVM), Java Runtime Environment (JRE) və Java Development Kit (JDK) kimi bəzi mühəriklər lazımdır.

Bu mühəriklərin hər üçü platformadan asılı mühəriklərdir. Bu üç mühərik istifadə edərək Java proqramını yarada və işlədə bilərsiniz. Buna görə də, Java tərtibatçısının hər hansı Java kodunu və ya bayt kodunu tərtib etməsindən və işə salmasından əvvəl onlar quraşdırılmalıdır. Üçlük arasında JDK və JRE proqram təminatı, JVM isə konseptdir. Buna görə də JVM-ni ayrıca quraşdıra bilməzsiniz.

JDK,  JRE və JVM birləşməsidir. Beləliklə, siz JDK-nı quraşdırdığınız və ya endirdiyiniz zaman o, standart JVM-ni özündə birləşdirən uyğun JRE versiyasını daxil edəcək.

Runtime Environment nədir?


Runtime mühiti müəyyən kodun icrası və işlədilməsi üçün mühit təmin edən proqram təminatıdır. İş vaxtı mühiti(Runtime Environment) bütün lazımi faylları yükləyir və proqramın işləyərkən sistemdən kifayət qədər yaddaş və digər resursları almasını təmin edir. C++ və C kimi proqramlaşdırma dillərində xüsusi iş vaxtı mühiti yoxdur. O, bütün yaddaş resurslarının ayrılması üçün ƏS-dən asılıdır. Bununla belə, Java kimi proqramlaşdırma dilləri iş vaxtı mühitindən istifadə edir.