Proqram təminatçısı və Proqram Mühəndisi arasındakı – Fərq nədir?

Kompüter Elmləri sahəsində bəzi terminlər bir çox insan üçün olduqca qarışıqdır. Mütəmadi olaraq bu terminlərdən istifadə edirlər, lakin çox vaxt onların dəqiq məqsədləri bilmirlər. Proqram təminatçısı və proqram mühəndisi bu terminlərdəndir. Texniki biri olsanız da, hansı terminin hansı məqsəd üçün daha uyğun olduğunu başa düşmədiyiniz vaxt olmuşdur. Bunu anlamağa çalışaq.

Proqram Mühəndisi kimdir?

Proqram mühəndisi proqramlaşdırma dillərini çox yaxşı başa düşən biridir. İstifadəçi ehtiyaclarına cavab verən proqram təminatları və sistemləri hazırlayır. Onlar ən çətin problemlərin belə müəyyənləşdirilməsinə kömək edən məntiqi, formalaşdırılmış düşüncə sərgiləmək bacarığına sahib olmalıdırlar. Bu rolu üzərinə götürən şəxs, detala, problem həllinə və ünsiyyət bacarıqlarına mükəmməl şəkildə diqqət göstərməyi bacarmalıdır.

Mühəndislik, kompüter elmləri və riyaziyyat prinsiplərini proqram dizaynında və inkişafında tətbiq edirlər.

Proqram mühəndisi termini 1960-cı illərin ortalarından əvvəl mövcud deyildi. Onlar tez-tez kompüter proqramçıları və ya proqram təminatçıları adlandırılır və ya onunla əlaqələndirilirdilər. İndiyə qədər proqram mühəndisinin tərifi və iş təsviri aydın deyildi. Mübahisə, elektrik, mexanik və digər mühəndislik peşələri kimi əsl mühəndis olmayan proqram mühəndisi terminin adından irəli gəlir.Başlıq mühəndislərin vəzifəsinin sıfırdan bir proqram qurmaq olduğunu iddia edir. Mühəndislərin etdiyi dizayn və inşaata baxdıqda bu, məntiqli görünürdü.

Proqram İnkişafı Nədir?

Tətbiqlərin, çərçivələrin və ya digər proqram komponentlərinin yaradılması və saxlanmasında iştirak edən, müəyyənləşdirmə, dizayn, proqramlaşdırma, sənədləşdirmə, sınaq və səhvlərin düzəldilməsi prosesinə proqram inkişafı deyilir. Bu mənbə kodunu yazma və saxlamaq prosesidir, lakin daha geniş mənada, istənilən proqram təminatı anlayışı planlaşdırılmış və qurulmuş bir prosesdən proqram təminatının son halına qədər olan bütün prosesləri əhatə edir. Buna görə də, proqram təminatını tədqiqat, yeni inkişaf, prototipləmə, modifikasiya, təkrar istifadə, yenidən mühəndislik, texniki xidmət və ya proqram məhsulları ilə nəticələnən hər hansı digər fəaliyyəti əhatə edə bilər.

Bundan əlavə, proqram müxtəlif məqsədlər üçün hazırlana bilər. Müəyyən bir müştərinin və ya kompaniyanın potensial istifadəçilər və ya şəxsi istifadə üçün ehtiyaclarını ödəmək. Quraşdırılmış proqram təminatının inkişafı istehlakçı məhsullarına nəzarət üçün istifadə olunan proqram təminatının inkişafıdır və inkişaf prosesinin idarə olunan fiziki məhsulla birləşdirilməsini tələb edir. Sistem proqramı, tətbiqlərin və proqramlaşdırma prosesinin əsasını təşkil edir və çox vaxt ayrıca inkişaf etdirilir. Proqram inkişafının həyat dövrü modelləri, metodologiyaları, prosesləri və ya modelləri kimi tanınan proqram layihələrinin idarə olunmasına bir çox yanaşma mövcuddur. Şəlalə modeli, çevik proqram inkişafının son yeniliyi ilə ziddiyyət təşkil edən ənənəvi bir versiyadır.

Proqram Təminatçısı və Proqram Mühəndisi arasındakı fərq nədir?

Proqram təminatının hazırlanması prosesinin daha keyfiyyətli idarə olunmasına olan ehtiyac, mühəndislik paradiqmasında nümunəvi şəkildə göstərilən sistematik yanaşmanı proqram təminatının hazırlanması prosesinə tətbiq etməyi hədəfləyən proqram mühəndisliyi intizamına səbəb oldu.

Başqa sözlə, proqram təminatçılarının etdikləri proqramın hazırlanması prosesidir. Bu ikisi bir-birilə əlaqəlidir və biri olmadıqda digəri heç vaxt olmayacaqdır. Mühəndislər proqram təminatını inkişaf etdirirlər və davamlı inkişaf etdirərək daha inkişaf etmiş və daha mürəkkəb bir proqram hazırlaya bilirlər.

Əlavə olaraq, bir proqram təminatçısı, bir proqram inkişafı prosesinin faktları ilə maraqlanan bir şəxsdir. Onların işi proqram təminatını hazırlamaq, həyata keçirmək və sınaqdan keçirməyi əhatə edir. Digər tərəfdən, proqram mühəndis, proqram mühəndisliyini həyata keçirən şəxsdir. Onlar mühəndislik prinsiplərini kompüterləri və ya proqram təminatını əhatə edən hər hansı bir şey işə salan proqram və sistemlərin dizaynı, inkişafı, saxlanılması, sınanması və qiymətləndirilməsində tətbiq edirlər.

Nəticə

Nəticə olaraq, Proqram Mühəndisləri bir proqramı inkişaf etdirmək üçün xüsusi ilə mühəndislik prinsiplərindən istifadə edirlər və proqram təminatçılarının etdikləri proqram təminatıdır. Deyirlər ki, onlar eynidir (proqram təminatçıları və proqram mühəndisləri), amma daha yaxından və dərindən baxsanız, bu və ya digər şəkildə onların fərqini görəcəksiniz. Ümumiyyətlə, onların hər ikisi kompüter elmləri sahəsində çox vacibdir.