HTTP Nədir?

HTTP: Hipermətinlərin nəqliyyat protokolu, mənasına gəlir. HTTP istifadəçi(client) ilə server arasındakı əlaqəni qurur. İstifadəçi və server arasında əlaqə HTTP sorğuları göndərmək və HTTP cavablarını almaqla həyata keçirilir.


Əlaqəli: Server nədir?