CIO nədir?

CİO – 1.(Chief İnformation Officer) informasiyalaşdırma üzrə direktor, baş İT-menecer. Adətən, orta və iri firmalarda informasiya texnologiyalarının (İT) inkişafina cavabdeh olan rəhbər.

2.(Communication İnput/Output) kommunikasiya portu vasitəsilə giriş-çıxış.